Opprette WebID-brukere og -grupper

Publisert 14. mars 2011 20:11

I WebID kan alle Feide- og UiO-brukarar opprette sine eigne WebID-grupper, som deretter kan brukast i tenester som støtter WebID. Både Feide- og WebID-brukarar kan bli medlem av WebID-grupper, men WebID-brukarar kan ikkje opprette eller moderere grupper.

Publisert 14. mars 2011 20:10

I WebID kan kven som helst få oppretta sin eigen WebID-brukar. Brukaren har først ingen tilganger til tenester, men kan få dette av Feide-brukarar.