Bruk av WebID

Publisert 14. mars 2011 20:04

Ein WebID-brukar er ein brukarkonto som kven som helst kan opprette, og som kan få tilgang til tenester som har støtte for WebID. WebID-brukarar kan brukast av eksterne personer for å få tilgang til tenester utan at dei må skaffe seg ein intern UiO-brukar.

Publisert 14. mars 2011 20:04

Alle som ikkje har ein Feide- eller UiO-brukar, treng ein WebID-brukar om dei skal få tilgang til nettenester ved UiO med støtte for WebID.

Publisert 14. mars 2011 20:04

Feide-brukarar som har moderatortilgang til ei WebID-gruppe kan invitere WebID- og Feide-brukarar til å bli medlem av gruppa, og på den måten gje dei tilgang til tenesta/tenestene gruppa brukast i.