Ofte stilte spørsmål

Har du problemer med Weblogin? Lurer du på hvordan det fungerer? Denne siden oppdateres med svar på ofte stilte spørsmål om Weblogin.

Automatisk innlogging fungerer ikke for meg

Har du logget ut av Weblogin?

Etter at man har logget ut så vil Weblogin huske dette, for å forhindre at en tjeneste ikke automatisk logger deg inn igjen. Undersøk om du får teksten og lenken under brukernavn- og passordfeltene slik som dette:

Er plattformen din støttet?

For å benytte deg av automatisk innlogging må du benytte en Windows- eller Mac OSX-maskin som er satt opp med UIOs driftsopplegg. Bruker du Linux, en mobil enhet eller annet som ikke er en Windows- og Mac OSX-maskin, må du logge inn i Weblogin på vanlig måte.

Er du på universitetet?

Du må bruke en maskin som er koblet til UiO-nettet, og knyttet til UiOs domenekontroller for å bruke automatisk innlogging. Hvis du ikke er på UiO-nettet, må du logge inn i Weblogin på vanlig måte.

Hvem kontakter jeg?

Emneord: Weblogin, Support
Publisert 18. aug. 2014 11:45 - Sist endret 24. mai 2019 10:10