Hjelp

For å integrere din tjeneste med Weblogin, trenger du en Service Provider (SP). En SP er den delen av et system som tar seg av kommunikasjonen med en Identity Provider (IdP), som f.eks. Weblogin. SP-en benyttes av din applikasjon, og fungerer som et kontaktpunkt for å utveksle informasjon med Weblogin.

Hvis du bruker en Windows- eller Mac OSX-maskin som er meldt inn i UiOs Windows-domene (Active Directory), blir du nå automatisk logget inn i Weblogin uten å oppgi brukernavn og passord. Du kan slå av automatisk innlogging hvis du ønsker det.