Informasjon: Endring i IMAP-innstillingene

Brukere som har satt opp e-postprogrammet til å hente e-post med IMAP-protokollen må endre tjener fra mail.uio.no til imap.uio.no innen torsdag 17. oktober klokka 15:00.

Utsatt pga. uforutsette problemer. Nytt tidspunkt kommer senere.

Dette gjelder kun noen brukere som har et ustandard oppsett. Vi vil etter beste evne også varsle berørte brukere på e-post.

I forbindelse med at lastbalanseringen foran e-postsystemet Exchange endres, vil det ikke lenger være mulig å koble til mail.uio.no med IMAP/IMAPS. Dette gjelder kun en liten andel av UiOs brukere, de aller fleste e-postprogram er satt opp til å kommunisere med Exchange over HTTP-protokollen.

Hvis du er usikker på hva IMAP er, så er e-postprogrammet ditt mest sannsynlig ikke satt opp med det, men det er mulig å sjekke ved å gå inn i kontoinnstillingene. Typisk vil det stå IMAP, samt at port er satt til enten 143 (TLS) eller 993 (SSL).

Hvis e-postprogrammet ditt slutter å fungere, eller du vil endre innstillingene, så har du i utgangspunktet to måter å gjøre det på:

  • Gå inn i innstillingene og endre tjener fra «mail.uio.no» til «imap.uio.no». I tillegg vil konfigurasjonen si at enten port 143 (TLS) eller 993 (SSL) brukes. Du trenger ikke å endre port, men hvis et annet portnummer er oppgitt så brukes ikke IMAP.
  • Sett opp e-postprogrammet på nytt. Se veiledningssidene for e-post. Hvis du har gjort mange tilpasninger i innstillingene, så kan det være enklere å endre framfor å sette opp på nytt.

NB! Hvis port er angitt til 443 (HTTPS) så brukes ikke IMAP og e-postprogrammet vil stoppe å fungere om tjener endres fra mail.uio.no til imap.uio.no.

Husk at du alltid vil kunne lese og skrive e-post i nettleseren på https://mail.uio.no.

For spørsmål eller kommentarer, vennligst send en henvendelse til postmaster-kontakt@usit.uio.no.

 

Med vennlig hilsen,
Gruppe for drift av meldingstjenester

 

Publisert 14. okt. 2019 12:30 - Sist endret 8. jan. 2020 13:14