Automatisk rydding i Microsoft Teams

Universitetet i Oslo starter med å avvikle inaktive team i MS365. Dette treffer team som har vært ubrukt i 180 dager. Eier av teamet vil få e-postvarsel flere ganger før slettingen utføres.  

The University of Oslo start to remove all inactive teams in MS365. All teams that have not been used for 180 days will be deleted. The team administrator will be informed by email in advance.

Automatisk sletting av team i MS Teams

Vi iverksetter sletting av inaktive team i Microsoft sin Teams-skytjeneste, MS365. Slettingen treffer team som ikke har hatt noen form for aktivitet i løpet av 180 dager. Det vil si:

  • ingen har vært innom chat’en,
  • ingen endringer av medlemmer,
  • eller endringer på filer knyttet til teamet.

Varsling

I forkant av avvikling vil eiere av teamet få e-post med varsel om slettingen 30 dager før, 15 dager før og dagen før selve avviklingen.

Gjenoppretting

Team som avvikles kan gjennopprettes i 30 dager etter sletting. Se etter e-post sendt fra Microsoft Online Services Team <msonlineservicesteam@microsoftonline.com>. E-posten inneholder en knapp for Gjenopprett gruppe. Klikk på denne for å gjenopprette gruppen.

Skjermbilde av e-post om gjenoppretting av aktivitet i MS365

Skulle du ikke finne denne e-posten, ta kontakt med teams-drift@usit.uio.no for dette.

Merk! Når det har gått mer enn 30 dager etter at gruppen har blitt slettet, så kan du ikke selv eller USIT gjenopprette gruppen. Den er da slettet for godt.

Hvilke team er jeg med i?

For å sjekke hvilke team du er med i kan du logge inn på https://teams.microsoft.com/ i nettleseren eller åpne Teams-appen om du har den innstallert.

Bakgrunn

Den automatiske slettingen gjøres for å rydde og for at UiO ikke skal lagre data lenger enn formålstjenelig - noe som er et GDPR-krav.

 

Med vennlig hilsen
Gruppe for drift av meldingstjenester
teams-drift@usit.uio.no

Emneord: Meldingstjeneste, MS365, teams Av Postmaster
Publisert 16. mars 2021 13:58 - Sist endret 3. nov. 2021 13:14