Sletting av gamle postinger i Mattermost iverksettes fra 15. oktober 2021

Sletting av gamle postinger i Mattermost, en av UiO sine chat-tjenester

IT-direktøren sammen med IT-sikkerhetssjef vedtok 18. mai i år nytt forvaltningsregime for Mattermost, en av UiO sine chat-tjenester.  I den forbindelse ble det bestemt at som default så skal postinger i teams og kanaler som er eldre enn 6 måneder slettes.  Vi vil derfor iverksette dette fra 15. oktober 2021.   Mer konkret så er beslutningen at:

  • for team knyttet til undervisning slettes alle postinger som er eldre enn 6 måneder
  • for team knyttet til prosjekter så slettes postinger når prosjektet avvikles
  • for team knyttet til organisasjonsenheter ol, starter vi ut med å sette opp sletting av postinger eldre enn 24 måneder

Dette vil nå bli iverksatt på ved at vi setter følgende for våre team:

Navn

DisplayName

Poster slettes efter

uio-it

UiO-IT

24 måneder

USIT

USIT

24 måneder

bio9905merg1

BIO9905MERG1 - Bioinformatics for Environmental Sequencing

6 måneder

bios3010

BIOS3010 - Bioinformatikk

6 måneder

ifi-bmi

BMI

24 måneder

ccse

Centre for Computing in Science Education

24 måneder

censss

Centre for Space Sensors and Systems

24 måneder

ifi-dsb

Digital Signal Processing and Image Analysis

24 måneder

ifi-designlab

Design Lab

24 måneder

fys2160

fys2160

6 måneder

fys4715

fys4715

6 måneder

hon1000

hon1000

6 måneder

ifi-in1000

ifi-in1000

6 måneder

ifi-in1010

ifi-in1010

6 måneder

ifi-in1020

ifi-in1020

6 måneder

ifi-in1150

ifi-in1150

6 måneder

ifi-in1910

ifi-in1910

6 måneder

ifi-in2010

ifi-in2010

6 måneder

ifi-in2060

ifi-in2060

6 måneder

ifi-in2090

ifi-in2090

6 måneder

ifi-in2140

ifi-in2140

6 måneder

ifi-in3050

ifi-in3050

6 måneder

ifi-in3120

ifi-in3120

6 måneder

ifi-in3230

ifi-in3230

6 måneder

ifi-in5010

ifi-in5010

6 måneder

ifi-in5140

ifi-in5140

6 måneder

ifi-in5230

ifi-in5230

6 måneder

ifi-in5320

ifi-in5320

6 måneder

ifi-in5480

ifi-in5480

6 måneder

ifi-in5570

ifi-in5570

6 måneder

ifi-inf0010

ifi-inf0010

6 måneder

ifi-inf5380

ifi-inf5380

6 måneder

ifi-research

ifi-research

24 måneder

ifi-undervisning

ifi-undervisning

6 måneder

ifi-ltg

Language Technology Group

24 måneder

mat2250

mat2250

6 måneder

mbv-inf4410

mbv-inf4410

6 måneder

astro

MN/Astrofysikk

24 måneder

mn-cmbco

MN/CMBCO

24 måneder

mn-it-utdanning

MN: IT I utdanningen

24 måneder

morphemic

morphemic

24 måneder

nafuma

nafuma

24 måneder

fyskef

Oslo-method-normalization

24 måneder

parrot

parrot

24 måneder

ibv-paulsenlab

ibv-paulsenlab

24 måneder

ritmo

ritmo

24 måneder

ifi-robin

ifi-robin

24 måneder

mn-tek5510

mn-tek5510

6 måneder

testing

Test

6 måneder

akademik

Tilitsvalgte i Akademikerene

24 måneder

uv-iped-engagelab

UV/IPED/EngageLab

24 måneder

uio

Universitetet i Oslo

6 måneder

Dersom avvik fra dette ønskes må man søke mattermost-drift@usit.uio.no om dette.

Emneord: Mattermost, chat
Publisert 28. sep. 2021 16:43 - Sist endret 28. sep. 2021 16:43