Make - nyhetsbrevtjeneste

Hva er Make?

Logoen til nyhetsbrevtjenesten MakeNyhetsbrevsløsningen Make er en tjeneste for formidling av informasjon rundt den undervisning, forskning og den formidling som UiO gjør.

Ved UiO er det kun informasjonsmedarbeidere som får sende ut nyhetsbrev med Make.

Make er en betaltjeneste hvor UiO betaler en kostnad basert på antall nyhetsbrev sendt ut og antall mottakere.

Tjenesten slik den er organisert på UiO, er todelt, hvor vi operer med to forskjellige typer instanser av Make:

  • Hovedinstansen skal brukes for informasjon hvor mottaker samtykker i å motta informasjonen
  • Instans for interne nyhets-/ansattebrev hvor den ansatte mottar informasjon knyttet til sitt ansettelsesforhold

Tjenesten har:

  • Samtykkefunksjonalitet, hvor samtykket gis og trekkes av den enkelte mottaker
  • Funksjonalitet for logging av mottakeres bruksmønster

Make erstatter UiOs bruk av Mailchimp, men ikke bruken av Sympa.

Ta i bruk

Kan brukes av informasjonsmedarbeidere. Tilganger til tjenesten gis av Postmaster-gruppen.

Hva er lov å sende i nyhetsbrev?


For informasjonsformidling der mottakerne samtykker i å motta informasjonen, kan nyhetsbrevene innholde informasjon klassifisert som grønne data.

For de spesielle tilfeller hvor nyhetsbrevet kun sendes til ansatte og hjemmelsgrunnlaget er arbeidsavtalen, kan nyhetsbrevene inneholde informasjon klassifisert opp til gule data.

Hjelp og veiledning

Ved behov for hjelp rundt løsningen, se Makes egne veiledninger.

Hvem kontakter jeg?

Alle henvendelser rundt nyhetsbrevtjenesten Make rettes til Postmaster-tjenesten ved UiO.