Alternativ IMAP-tjeneste (Cyrus)

USIT har satt opp en alternativ IMAP-tjeneste basert på Cyrus IMAP for brukere som har fått en forringelse av e-posttjenesten etter overgangen til Exchange.

Beskrivelse av tjenesten

Brukere av den alternative IMAP-tjenesten (heretter: tjenesten) vil få all sin e-post levert både til Exchange og den nye tjenesten. Exchange vil fremdeles benyttes som kalendersystem.

Tjenesten tilbyr følgende:

  • IMAP for tilgang til e-post
  • Sieve for filtrering av e-post på e-posttjeneren
  • Roundcube som webmailklient
    • Roundcube har grensesnitt for administrering av e-postfilter (sieve)
  • E-postkvote følger e-postkvoten i Exchange

Begrensninger

Tjenesten er en sekundærtjeneste - vi garanterer ikke oppetid. USIT forbeholder seg retten til å avvikle tjenesten med 3 måneders varsel. Planlagt nedetid vil så langt det er praktisk mulig bli varslet i forkant via driftsmeldinger eller planlagte endringer og tjenesteavbrudd.

Eventuelle eksisterende videresendingsregler, for eksempel fra UiO og ut til en ekstern e-posttjeneste, må fjernes for at man skal kunne benytte den nye tjenesten.

Hvem kan få tilgang

Alle brukere som ønsker tilgang til den alternative tjenesten får dette etter søknad. Maks antall brukere i den alternative tjenesten er satt til 400 brukere, fordelingen gjøres etter prinsippet om førstemann til mølla. USIT forbeholder seg retten til å utvide dette tallet senere.

Hvordan få tilgang

Fyll ut søknadsskjemaet.

Merk at eksisterende data som ligger i Exchange ikke vil bli flyttet til Cyrus automatisk. Ønsker man å få flyttet over arkivet sitt, må dette gjøres av den enkelte selv. Eventuelle eksisterende videresendingsregler må fjernes i forkant, dette kan gjøres i brukerinfo.

Oppsett

Merk at man må ha brukerkonto i den alternative IMAP-tjenesten for at instruksjonene under skal fungere.

E-postklienten din må konfigureres til å benytte følgende:

Tjeneste Vertsmaskin (host)  Portnummer  Beskrivelse 
 SMTP  smtp.uio.no  587 (TLS)  Sende e-post
 IMAP  imap.uio.no  143 (TLS)  Lese e-post

Hvis du har en e-postklient som støtter LDAP som personkatalog, kan det settes opp på følgende måte:

Innstilling Verdi
 Hostname:  ldap.uio.no
 Base DN:  dc=uio,dc=no
 Don't return more than:  50
 Scope: Subtree
Search filter: (mail=*)

Vær oppmerksom på at om en person har flere brukerkontoer, så vil kun primærkontoen være tilgjengelig. Det er også mulig å reservere seg mot å være registrert. Dermed er ikke dette en komplett katalog over alle ved UiO.

Webmail

For webmailklient, benytt https://webmail-old.uio.no

E-postfilter

Sieve kan benyttes for å automatisk sortere e-post på tjeneren.

https://webmail-old.uio.no har funksjonalitet for administrering av filter. Du kan også benytte din egen favorittklient, da kobler du opp til cyrus.uio.no på port 4190. Merk at dette kun er mulig fra fastnettet på UiO (129.240.0.0/16).

Publisert 23. apr. 2015 15:57 - Sist endret 3. des. 2021 14:20