English version of this page

NRIS Saga, for sekvensielle og mindre parallelle beregninger

Hva er NRIS Saga?

  • NRIS (Norwegian Research Infrastructure Services) er et samarbeid mellom Uninett Sigma2 og de fire universitetene NTNU, UiB, UiO og UiT, som drifter infrastruktur og tilbyr tjenester for beregninger og datalagring til forskere tilknyttet universiteter og høyskoler i Norge.
  • Saga er en beregningsklynge designet for rask ekspedering av sekvensielle og mindre parallelle beregninger opp til 128 tråder. 

Ta i bruk

Beregningsressurser i NRIS kan brukes etter søknad om tilgang.

Les mer om betingelser for tilgang og hvordan du søker på nettsidene til Sigma2.

Hva kan lagres i Saga?

Hjelp og veiledning

Alle veiledninger og beskrivelser finnes på Sigma 2 sitt nettsted og er på engelsk. 

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp, men er usikker på hvem du skal kontakte?