English version of this page

Beregninger og simuleringer – HPC

Abel beregningsklynge

Abel er UiOs tungregneklynge og brukes til krevende beregningsoppgaver som normalt ikke lar seg håndtere på vanlig arbeidsplassutstyr.

Portaltilgang til tungregning

Lifeportal, Language Portal og GeoPortal gir enkel tilgang til tungregningsressurser for forskere. Også TSD gir tilgang til tungregning på eget anlegg.

Hvem kontakter jeg?

 Trenger du hjelp fra noen, men vet ikke hvem?

Rådgivning og arbeidsplasstøtte

Trenger du hjelp med noe? Teknologivalg, søknader, komme i gang, annet?

Gratis tungregning til alle

Freebee er et tilbud om gratis tungregning til alle med UiO-pålogging. 

Aktuelt

27. mai 2019 09:00 - 29. mai 2019 16:00