English version of this page

IT-støtte til forskning

UiO-Dropbox

Nyhet på UiO! Dropbox med 1TB eller 5GB lagringsplass for forskere og andre UiO-ansatte med særskilte behov for datatilgjenglighet og -deling. Hvem kan få en UiO-Dropbox, og hvordan går du fram?

Beregninger, simuleringer og tungregning

Kraftige tungregningsressurser (HPC), inkludert Abel, nasjonale tjenester og flere portaltjenester. Rådgivning om bruk og anskaffelser.

Tjenester for sensitive data (TSD)

TSD tilbyr en forskningsplattform med de samme lagrings- og behandlings- tjenestene som finnes for ikke-sensitive data.

Lagring av forskningsdata

Personlig lagring, lagring av store datamengder (NIRD) og mer.

  Statistikkstøtte

  Statistikkprogramvare til egen maskin eller bruk av og Windows statistikkservere.

  Datafangst og analyse

  Video i forskning, transkribering og analysering, utvikling av mobilapper, verktøy for høsting av data (data mining) og mer.

  Publisere og referere

  Presentasjon av data og prosesser

  Ser du etter Instrumentnett? 

  Aktuelt

  Arrangementer

  Kontakt

  Trenger du hjelp eller råd om hvordan du best bruker IT-tjenestene for forskning?

  Kompetansehub'er for IT i forskning

  På UiO bygges det opp kompetansenettverk etter hub-node-modellen. Nettverkene skal dele både kompetanse og utstyr. Les mer om tanken bak og den første kompetansehub'en: VideoHub.