English version of this page

NRIS NIRD: Nasjonal eInfrastruktur for forskningsdata

Hva er NIRD?

  • Norwegian Research Infrastructure Services (NRIS) er et samarbeid mellom Uninett Sigma2 og de fire universitetene NTNU, UiB, UiO og UiT som drifter infrastruktur og tilbyr tjenester for beregninger og datalagring til forskere tilknyttet universiteter og høyskoler i Norge.

  • NIRD (National e-Infrastructure for Research Data) tilbyr

    • lagringsplass

    • tjenester for innsamling, analyse og arkivering av forskningsdata

    • arkiv, der forskningsdata kan arkiveres, publiseres og deles åpent

Ta i bruk

NIRD er en nasjonal tjeneste du søker om tilgang til. 

Hva kan lagres i NIRD?

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp, men er usikker på hvem du skal kontakte?