English version of this page

Lagring av forskningsdata

Personlig lagring for forskere

UiOs forskere kan ved behov få tilgang til ekstra lagring for sin forskning.

Store datamengder

For store datamengder kan vi finne løsninger som er tilpasset det enkelte prosjekt, blant annet hos NIRD/Sigma2.

FileSender

FileSender er en web-basert applikasjon som gjør det mulig for autentiserte brukere å sende store filer til andre brukere på en sikker måte.