English version of this page

Nivlheim

Hva er Nivlheim?

Nivlheim er et system som USIT har utviklet for å samle informasjon for hele maskinparken på ett sted. Det henter data fra hver maskin uavhengig av operativsystem. Dataene som samles inn gir en helhetlig oversikt over maskinparken.

Dataene gjøres tilgjengelig via et API, slik at de kan hentes ut og brukes av andre automatiserte systemer. De gjøres også søkbare, slik at man manuelt kan søke eller bla gjennom dem. 

De innsamlede dataene blir prosessert slik at man kan hente ut en del nøkkelopplysninger om maskinene på et felles format, uavhengig av hva slags type maskiner det er. Dette gjelder f.eks. kjerneversjon og serienummer.

Data tas vare på i noe tid bakover, slik at man kan se når data har blitt endret. Hvis en maskin har blitt gjenbrukt til noe nytt, kan det noen ganger være interessant å se hvordan den var konfigurert tidligere.

Ta i bruk

Kan brukes av IT-ansatte ved UiO. Krever brukernavn og passord fra UiO.

Logg inn

 

Kildekoden er åpen, og vi oppfordrer andre driftsmiljøer til å ta i bruk programvaren og bidra til utvikling.

Hjelp og veiledning

Kom i gang

Trykk på lenken som står til høyre under "Logg inn her". Du vil så bli bedt om å logge inn via Feide. Hvis du får spørsmål om organisasjonstilknytning, må du velge Universitetet i Oslo.

Bla gjennom data

Velg "browse" fra hovedmenyen (øverst i bildet). Da får du se en liste over de maskinene du har en tilknytning til via gruppemedlemskap. I venstremenyen kan du begrense utvalget til kun gitte operativsystemer, hardware, eller eiergrupper.

Søke

Velg "search" fra hovedmenyen. Du får opp en søkeboks og kan søke på fritekst i alle innsamlede filer. 

Bruke API'et

Før du kan bruke API'et må du ha en API-nøkkel. Den kan du lage selv.

  1. Velg "API keys" fra hovedmenyen.
  2. Fyll ut skjemaet under "Generate a new key" og trykk Save. Den nye nøkkelen vil vises i listen øverst på siden.

Les API-dokumentasjonen

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp, men er usikker på hvem du skal kontakte?