Drift av databaser

USIT drifter databaser for vitenskapelige og administrative formål. Vi tilbyr drift av databaser på egen server, på en USIT-server eller på et samlet databasehotell.  

Bestilling av databaser

Informasjon om bestilling av database og hjelp til valg av løsning.
 

Databaseklienter

Kort informasjon om tilgjengelige databaseklienter.
 

Backup av databaser

Nyttig informasjon om backup for de hostede databaser.
 

Vedlikehold av databaser

Godt vedlikehold gir oss oppgraderte og sikre systemer med minimal nedetid.

Databasesikkerhet

Databasene blir sikret på best mulig måte. Husk at passordet må byttes regelmessig.

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp fra noen, men vet ikke hvem?