Snapshot – sikkerhetskopi av hjemmeområdet/fellesområder

.snapshot er skjulte lesbare kopier av filene på hjemmeområdet ditt og på fellesområder/filservere. Snapshot kan brukes for å hente tilbake filer du har mistet eller slettet.

OBS:

  • Snapshot kan ikke brukes på Mac, men Mac-brukere kan hente tilbake filer fra .snapshot via Windows- eller UNIX-maskiner.
  • Vær oppmerksom på at .snapshot ikke kan brukes sammen med Vortex. I Vortex finner du slettede filer på Søppelkasse-fanen.

Hjemmeområdet ditt befinner seg på en filtjener (nettverksdisk) i UiOs datanett, men det fungerer omtrent som en lokal disk. Når du åpner hjemmeområdet ditt vil du se at det inneholder en del mapper. Det blir tatt backup (sikkerhetskopi) av hjemmeområdet ditt hver natt, så det er liten risiko for å miste filer som er lagret der. I tillegg til vanlig backup har filtjenerne der hjemmeområdene ligger en tjeneste som kalles .snapshot.

Filtjenerne tar et «snapshot», eller en backup, én gang i timen. Denne beholdes i to døgn. Det tar også et snapshot ved midnatt, som beholdes i én uke. Snapshot-ene finne du ved å følge oppskriften under:

Hente tilbake filer på en maskin med Windows

1. Gå til mappen som inneholdt filen du ønsker å hente tilbake.

2. Høyreklikk på mappen, og velg Restore previous versions.

I vinduet som kommer opp kan du se alle versjoner som er lagret, og når de er fra. Du kan velge å gjenopprette hele mappen i en tidligere versjon, eller du kan åpne en mappe og hente ut ett eller flere dokumenter.

Må du ha tak i noe som er eldre enn det du ser her, kontakt restore@usit.uio.no.

  •  Vil du gjenopprette en hel mappe, klikker du på mappen for å markere den. Deretter klikker du på Restore-knappen nederst til høyre i vinduet. 
  •  Vil du gjenopprette ett eller flere dokumenter fra mappen, dobbeltklikker du på mappen (i vinduet) for å åpne den. Deretter kan du rett og slett dra filer ut av mappen til skrivebordet eller en annen plassering. 

OBS: Vær oppmerksom på at du må flytte filen(e) til hjemmeområdet ditt eller skrivebordet eller en annen plassering før du kan bruke dem eller skrive i dem.

.snapshot med UNIX

Logg inn på en UNIX-maskin, benytt maskinen login.uio.no

ulrik ~ $ cd .snapshot
ulrik ~/.snapshot $ ls
2015-10-02_0001+0200.nightly
2015-10-03_0001+0200.nightly
2015-10-04_0001+0200.nightly
2015-10-05_0001+0200.nightly
2015-10-06_0001+0200.nightly
2015-10-06_1100+0200.hourly
2015-10-06_1200+0200.hourly
...
2015-10-08_0900+0200.hourly
2015-10-08_1000+0200.hourly

Kopier ønsket fil vha kommandoen cp til ønsket område.

Publisert 23. juni 2010 11:14 - Sist endret 30. juni 2020 10:55