Hvordan nå hjemmeområde eller et fellesområde når du ikke er på UiO

Hjemmeområde

Hjemmeområdet (M:-området) er ditt lagringsområde på UiOs servere. For å få tilgang til hjemmeområdet fra utenfor UiO finnes det flere muligheter:

Microsoft Windows

På en UiO-driftet bærbar maskin med Windows 10 skal hjemmeområdet dukke opp i venstre kolonne i Utforsker, slik andre mapper og disker gjør.

  • UiO Programkiosk - En tjeneste for tilgang til UiO-tjenester og -programmer enten fra en nettleser, eller start-menyen (webfeed).
  • WebDrive - Tilgang til hjemmeområdet over SFTP.

Linux

Mac

Fellesområder

UiO-driftet bærbar med Windows 10

På en UiO-driftet bærbar maskin med Windows 10 kan du enkelt nå fellesområder ved å skrive inn områdets adresse i adressefeltet i Utforsker. Skriv inn \\disknavn.uio.no\områdenavn. Når du skriver inn i feltet, erstatter du disknavn og områdenavn med banen til fellesområdet. Husk å begynne med \\ 

Ikke-UiO-driftet maskin

Uten UiO-driftet Windows 10-maskin, kan du ikke uten videre koble til filområder med CIFS/SMB-protokoll, for eksempel fellesområder. For montering av fellesområder utenfra må det i hvert tilfelle utføres en godkjenningsprosess:

  • Etablere entydig eierskap til området dersom dette ikke er gjort.  
  • Finne egnet maskin (Linux) for presentering av området. 
  • Godkjennelse fra data-eier om presentering.

Ta kontakt med din lokale IT-ansvarlige dersom du har behov for tilgang til fellesområder fra utenfor UiO. 

Felleområde montert på kontormaskin

Har du fellesområdet montert på arbeidsmaskinen din på UiO, kan du få tilgang til det utenfra ved hjelp av en Remote Desktop-tilkobling eller UiO Programkiosk.