English version of this page

Hjemmeområdet – personlig fillagring for ansatte og studenter

Hva er hjemmeområdet?

Hjemmeområdet er ditt personlige lagringsområde på UiO. Dette brukes blant annet til personlige filer, oppsettfiler for diverse programvare og gir mulighet for personlige websider. Hjemmeområdet skal ikke brukes til lagring av dokumenter som skal være tilgjengelige for andre. Dokumenter som skal være tilgjenglig for andre, kan legges på fellesområder, områder på UiOs nettsted, eller på OneDrive/Google Drive eller et annet sted som er godkjent for lagring av den typen data dokumentet inneholder.

Premisser

Hjemmeområder er plassmessig begrenset med kvoter. Disse kvotene kan utvides hvis det har begrunnelse i faglige behov. Kontakt med lokal IT hvis du har behov for større hjemmeområde.

Ta i bruk

Alle ansatte og studenter på UiO har et hjemmeområde. På en kontormaskin, er hjemmeområdet stasjon M:. 

Hva kan lagres?

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp med noe, men er usikker på hvem du kan kontakte?