Office 365 på UiO

Velkommen til bloggen Office 365 på UiO. Bloggen har som mål å øke bruken av tjenester i UiOs foretrukne skytjeneste, Office 365, og da med et særlig fokus på hvordan hvordan vi kan jobbe smartere og på hvordan bruk av løsningen kan gi økt samhandling.

Vi tar sikte på å publisere en artikkel hver uke hvor forskjellige temaer vil bli tatt opp og håper at du vil følge oss.

Hva er skytjenester?

For noen år siden var dette et buzzword, men i dag er dette i stor grad tjenester som vi alle bruker. Hvem har ikke hørt om Dropbox og Googles tjenster som Gmail, Calendar, Contracts, Hangouts og Drive?

En vanlig definisjon på skytjeneste er at det er en samlebetegnelse på alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på servere som er tilgjengelig fra eksterne serverparker. Serverparkene kjennetegnes ved at de er laget for dynamisk skalering. Det siste vil si at datakraften kan tilpasses kundenes kontinuerlige behov og kunden derfor betaler for den faktiske bruken.

Hva er Office 365?

Office 365 er noe langt mer enn bare Office-pakken på nett. Det er et sett av tjenester for samhandling, samskriving og deling av dokumenter. Office 365 er selvfølgelig Word, Excel, Powerpoint, Outlook, OneNote og OneDrive, men det er også et sett med nye skytjenester som Planner, Teams og PowerBI, samt noen applikasjoner som bare finnes for mobile enheter, et eksempel her er Lens.

Hvem kan bruke Office 365?

Ansatte og studenter på UiO kan få tilgang til Office 365. Personer som er har status som "tilknyttet", kan bruke OneDrive og Office-programemne online, men har ikke lisens til å laste ned Office-programmene.

Hva kan vi bruke Office 365 til?

Mulighetene er mange, men det er ikke alle data vi kan lagre i skytjenester. Ansatte ved UiO kan kun bruke skytjenester fra leverandører UiO har en databehandleravtale med. En slik avtale foreligger for Office 365.

For skytjenester gjelder videre et krav om at datafilene (dokumenter, video, lyd o. l.) ikke må inneholde informasjon med middels til sterkt beskyttelsesbehov. Du kan aldri lagre personsensitiv informasjon i Office 365 (OneDrive). Du kan heller ikke lagre informasjon som universitetet er pålagt å begrense tilgangen til (typisk ved bruk av pålogging med brukernavn og passord). Slike datafiler kan heller ikke lagres lokalt på maskinen for så å synkroniseres med OneDrive og ens andre maskiner. Et eksempel på informasjon som har sterkt beskyttelsesbehov er personsensitiv informasjon.

Filer med middels og sterkt beskyttelsesbehov må du i stedet fortsatt lagre på en av UiOs lagringsløsninger.

For mer informasjon, les om informasjonslasseen on hva du kan oppbevare på OneDrive.

Hvordan tar jeg Office 365 i bruk?

Gå til UiOs Office 365-side, og logginn med vanlig UiO-brukernavn og passord.

Hva skjer når min tilknytning til UiO opphører?

Kort fortalt, da slutter også din Office 365-konto å virke. Din tilgang til data lagret i Office 365 opphører når du ikke lenger studerer eller jobber på UiO. Last ned alle data du vil ta vare på fra skytjenesten før du slutter. Det finnes dessverre ikke per i dag noen mulighet for personlig å overta kontoen og betale for den, eller å overføre kontoen til ny arbeidsgiver.

Emneord: Office 365, Hva er?, Ta i bruk Av Frank Paul Silye
Publisert 26. mai 2017 10:43 - Sist endret 7. juli 2021 12:38