Vilkår for bruk av MS 365 på UiO

Microsoft 365 (MS 365) gir deg alltid tilgang til nyeste versjon av Office-programmene - på datamaskiner, nettbrett/telefoner og online i en nettleser. Teams er inkludert for samarbeid og samhandling, og OneDrive gir deg ubegrenset med lagringsplass.

Vilkår for lagring av data i MS 365

1.  Du kan ikke lagre informasjon med beskyttelsesbehov på OneDrive, i Teams eller i andre MS 365-tjenester

Du må vurdere alle data - dokumenter, bilder og annet - du ønsker å oppbevare på OneDrive eller i andre MS 365-tjenester. Les UiOs retningslinjer for klassifisering av informasjonsressurser. Tenk igjennom hva du lagrer på OneDrive, og hva du heller bør lagre på en disk på UiO. Du skal aldri lagre personsensitiv informasjon på OneDrive, i Teams eller i andre MS 365-tjenester.

Informasjon som faller inn i kategoriene Grønn - UiO åpen og Gul - UiO-intern kan lagres på OneDrive og i andre MS 365-tjenester. Hvis informasjonen faller inn i kategori Rød eller kategori Svart, skal den ikke lagres i en skytjeneste, men på UiO i henhold til retningslinjene. Innholdet i disse kategoriene er enten konfidensielt, sensitivt eller har på annen måte et særlig beskyttelsesbehov. 

2. Kontoen blir slettet når du ikke lenger jobber eller studerer ved UiO

Din bruk av Office 365 på UiO er knyttet til din stilling eller studieplass. Hvis du slutter blir kontoen din og innholdet på OneDrive og i andre MS 365-tjenester slettet etter 90 dager. Les mer om hva som skjer når du slutter.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om sikkerhet i forbindelse med MS 365, sende en e-post til it-support@uio.no.