Råd og hjelp angående lyd, bilde og video på UiO

På UiO har vi mye kunnskap og utstyr som kan være til hjelp både i forskning, undervisning, formidling og omdømmebygging. Hvis du lurer på noe, er det bare å ta kontakt. 

Se veiviser for hvem du skal kontakte

Hjelp og råd angående produksjon

Har du planer om å produsere audiovisuelt materiale for TV, web eller andre formål? Da er det hjelp å få både til store og komplekse prosjekter og småsnutter.

Opptak i USITs studio med HD/4K-kamera

Det er mulig å få tatt opp en forelesning eller miniforelesninger i USITs studio (Kristen Nygaards hus, Gaustadalléen 23). Her har vi nytt og avansert utstyr, full kontroll over lysforhold og dyktige videoteknikere som gjør opptaket. Les mer om studioet, eller se eksempler på produksjoner som er gjort i USITs studio. Kontakt: av-teknisk@usit.uio.no

Opptak i auditorium eller seminarrom

Opptak med ett kamera

En enkel måte å ta opp en forelesning på, er å filme både foreleser og tavle/lerret med ett kamera. Hvis foreleser bruker tavle eller flippover, vil et kamera som fanger både foreleser og tavle kunne gi brukbare opptak. Opptak med ett kamera som tar opp både foreleser og prosjektorbildet er vanskeligere å få gode fordi lyset i salen og lyset på lerretet har forskjellig kvalitet. Med god planlegging, godt utstyr, god kameraføring og god lydinngang, kan er det likevel være mulig å få greie opptak. Opptak med kun ett kamera gir som regel lite behov for redigering i etterkant.

Opptak med flere kameraer

Det er fullt mulig å få meget gode opptak av en forelesning hvis man kan bruke noe mer ressurser. Hvis du kan sette inn flere kameraer, kan du filme foreleser fra flere vinkler, samt ta opp bilder fra salen og tilhørere. Det som vises fra prosjektor på lerret kan også bli tappet ut og lagret som en film. I etterkant blir alt redigert sammen, slik at seeren ser foreleser og presentasjonen som ble brukt. Slike opptak krever forholdsvis mye redigering i etterkant. 

Direkte strømming (webcasting) og opptak i Georg Sverdrups hus

I Auditorium 1 i Georg Sverdrups hus er der fastmontert opptaksutstyr. Ta kontakt i god tid (minimum 3 uker) i forveien om du ønsker å benytte utstyret til videoopptak eller webcasting.

Kontakt: av-teknisk@usit.uio.no

Les om direkte strømming (webcasting).

Hjelp og råd til innkjøp av utstyr

Er du lokalt IT-ansatt og skal kjøpe inn AV-utstyr, eller skal det kjøpes inn utstyr til et prosjekt, er det også god hjelp å få.

Hjelp og råd til pedagogisk bruk av lyd og video i undervisning

Om du er underviser og trenger råd om hvordan du kan ta i bruk lyd og video på en god og pedagogisk måte i undervisningen, er det bare å ta kontakt. Dette gjelder også om du er interessert i MOOC og hvordan slike kan produseres og brukes.

Se veiviser for hvem du skal kontakte

 

Publisert 21. des. 2016 10:46 - Sist endret 23. sep. 2019 11:15