Bestill Autotekst til transkribering av video

Alle som har FEIDE-innlogging kan bestille tjenesten. Se hva som tilbys ved bestilling av Autotekst, priser og hvordan du bestiller tjenesten.

Hvorfor Autotekst?

 

  • Forenkler transkriberingsprosessen ved å generere tekst som utgangspunkt.
  • Den genererte teksten er synkronisert til lydsporet.
  • Støtter generering av tekst fra lydspor på norsk og engelsk tale.
  • Lagring av transkribert tekst i WebVTT og TXT-filformat.

Illustrasjon av Autotekst

Tjenesten inkluderer:

  • Innlogging via FEIDE for alle ved institusjonen.

  • Brukerstøtte fra UiOs brukerstøttesenter på telefon og epost.

  • Drift, vedlikehold og utvikling.

Personvern og sikkerhet

  • Ingen persondata blir lagret i tjenesten. Data som lagres hos Google blir kun mellomlagret. Institusjonen beholder eierskap til data. Ingen data forlater EU/EØS.
  • Midlertidig lagring av opplastede data er tilgjengelig på oppgitt URL i 5 dager. Dette gjelder kun for brukere innen samme FEIDE-institusjon.
  • ROS-analyse er tilgjengelig på forespørsel.

Pris

Oppstartskostnadder for Autotekst er på 25 000,-.

Det faktureres for per time transkribert. En time koster 12,66 kr for norsk tale og 18,99 kr for engelsk tale. USIT tar 25% påslag for å dekke drift, vedlikehold og brukerstøtte.

Faktura sendes samlet for hele institusjonen i løpet av oktober.

Priser er eksludert mva.

Bli kunde?

Kjøp uten anbudskonkurranse

Autotekst kan kjøpes uten anbud ettersom vi ikke er en kommersiell aktør og vi driver med forskningssamarbeid i hele sektoren. Avtalen inngås med UiO, med UiOs organisasjonsnummer. Sektorsalg av tjenester gjelder så lenge det er leveranse av tjenester innenfor staten og det er kostnadsfordelingsmodeller som ikke innebærer profitt (egenregi innenfor rettssubjektet staten, og derav ikke behov for å konkurranseutsette). Autotekst er definert i kategorien «deling innad i sektoren»

Databehandleravtale

Databehandleravtale må signeres elektronisk av en som innehar signaturmyndighet. Kopi sendes til signaturmyndighetinnehavers digitale postkasse.

Bestill tjenesten

Vurderer du å bruke Autotekst? Ta kontakt på e-post for bestilling, eller om du har andre spørsmål om tjenesten.

Send epost til web-mottak@usit.uio.no

Tjenesten er gjort tilgjengelig med støtte fra Bufdir.