AV-utstyr ved UiO

Hjelp med projektor eller annet utstyr i møterom eller auditorium?

Trenger du hjelp med utstyret i et møterom eller auditorium, kan du kontakte lokal IT på fakultetet. Skal du ha et viktig møte, kan det lønne seg å kontrollere at du får til å bruke utstyret på forhånd.

Innkjøp og anbefalinger av utstyr

UiO er knyttet til Uninetts sentrale AV-rammeavtale. Ved innkjøp av AV-utstyr skal denne avtalen benyttes. 

Anbefaling av utstyr:

Møterom

Lokaler opp til 20 sitteplasser. Les mer.

Undervisningsrom som ikke er auditorier

Lokaler med 20-60 sitteplasser. Les mer.

Auditorier

Fullstørrelse auditorier, gjerne med sitteplasser i kinostil og store veggflater.  Disse lokalene har typisk plass til 60-500 personer. Her er det mange variabler involvert. Ta gjerne kontakt med AV-faglig råd tidlig i prosessen rundt innkjøp for hjelp og veiledning. Les mer.

Tekniske detaljer ved AV-installasjoner

Råd og tips som kan være nyttige når du skal sette opp et nytt rom med AV-utstyr, eller når du vil forbedre forholdene i eksisterende rom.

Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp fra noen, men vet ikke hvem?