English version of this page

Bestille varer og tjenester

Slik bestiller du

Alle innkjøp, med unntak av reiser og visittkort/trykk, konvolutter og bøker, må gjøres av din innkjøper gjennom UiOs bestillingssystem. Du må først fylle ut et bestillingsskjema som sendes til din innkjøper/rekvirent.

Anskaffelse

Hvis rammeavtale ikke finnes skal det foretas en anskaffelsesprosess. Hvordan dette skal gjøres, avhenger av anskaffelsens verdi og betydning. Se hvordan du foretar et innkjøp uten rammeavtale - under og over 100.000 kroner.

Leder og skal godkjenne bestilling?

Hvordan godkjenne innkjøpsforespørsler, innkjøpsplaner, periodisk faktura og bilag.

Kontakt

Hvem kontakter jeg om innkjøp? Se oversikt over innkjøpere, rekvirenter, superbrukere og Seksjon for innkjøp.

Innkjøpsstrategi

UiOs innkjøpsstrategi 2021-2024

Miljø- og samfunnsansvar

UiO bidrar til å påvirke etiske, miljø- og samfunnsmessige forhold.

Serviceerklæring

UiOs anskaffelser skal kjennetegnes ved etterrettelighet, verdiskapning og profesjonalitet.