Enkel lydbehandling i Audacity

Trenger du å redigere en lydfil? Har du tatt opp en forelesning som du gjerne vil legge ut som podkast, men trenger å klippe og lime litt for å forbedre brukeropplevelsen av podkasten? 

Klipp og ton inn/ut (fade in/out)

En podkast bør være fri fra unødvendige pauser og være rett på sak. Dersom lydfilen din inneholder pauser eller irrelevant innhold, som lyden av å finne frem i papirer, kaffepauser, stillhet el.l., bør du fjerne disse delene. Dette kan du enkelt gjøre ved å markere området du vil ha fjernet med markeringsknappen og trykke Delete eller Ctrl + X. I tillegg bør du tone inn lyden ved starten av lydfilen og tone ut ved slutten dersom lyden begynner eller slutter veldig brått. Det samme gjelder når du klipper midt i lydfilen: Ton ut foran det avklippede området og ton inn etter. Hvis ikke kan lytteren plutselig høre ubehagelige knepp.

1. For å tone inn eller ut må du først markere området inn- eller uttoningen skal skje. Markerer du et stort område skjer inn- eller uttoningen gradvis og rolig. Markerer du et lite område skjer det mer brått.
2. Velg "Effekt -> Ton inn" eller "Ton ut". I bildene under kan du se et område før og etter uttoning.

Juster lydvolum

Under selve lydopptaket kan mikrofonen ha vært enten litt for langt unna eller litt for nær lydkilden, og det kan da være greit å la Audacity justere volumet etter en normal referanseverdi.

1. Marker hele lydfilen (Ctrl + A).
2. Velg "Effekt -> Forsterk -> OK". Audacity vil da justere volumet enten opp eller ned avhengig av lydfilens topper (maksimale amplituder).

Clipping

Dersom mikrofonen har vært veldig nær lydkilden under opptaket eller opptakeren er stilt inn med høy sensitivitet, kan det oppstå clipping som er forvrenging av en lydbølge. Dette oppleves som irriterende skurring, og du kan gjenkjenne det på lydfilen ved å se etter såkalte "spikes", dvs. at lydsignalet går utenfor maks- og min-verdiene på skalaen. Du kan også se det under avspilling ved at den grønne søylen på nivåmåleren "går i taket" og får et rødt merke ved seg. Velg "Vis -> Vis klipping" for å se områdene med clipping markert i lydfilen. Audacity har en funksjon som ved hjelp av interpolasjons-metoder kan "gjenskape" de delene av lyden som er gått tapt pga. clipping. Dette vil ha veldig liten effekt dersom lydklippet er gjennomsyret av massiv clipping, men dersom det kun er snakk om litt her og litt der, kan man høre forskjell etter å ha utført følgende:

1. Marker hele lydfilen (Ctrl + A).
2. Juster lydvolumet som vist i punktet over, men velg -15 dB - volumet må nemlig senkes for at Audacity skal kunne gjenskape lydsignalet som er senket.
3. Velg "Effekt -> Clip Fix -> OK". Audicity vil da prøve å gjenskape informasjonen som er gått tapt pga. clippingen.
4. Juster lydvolumet igjen som beskrevet i punktet over.

Fjerne støy

Dersom lydopptaket ditt plages av en del bakgrunnsstøy, som f.eks. sus fra ventilasjonsanlegget, projektor el.l., kan det være lurt å bruke støyfjerningsfunksjonen til Audacity. Dette gjøres på følgende måte:

1. Marker et lite område av lydfilen som kun inneholder den bakgrunnsstøyen du ønsker å fjerne.
2. Velg "Effekt -> Støyfjerning -> Skaff støyprofil".
3. Marker hele lydfilen (Ctrl + A) eller et område som du ønsker å få utført støyfjerningen på.
4. Velg "Effekt -> Støyfjerning -> OK".
5. Hør på lydfilen din for å sjekke om resultatet er blitt bra. En fare ved denne støyfjerningen er at den kan forvrenge selve lydkilden, noe som kan skje dersom det området du markerte i punkt 1 inneholder litt av lydkilden - være seg innpust, utpust, kremting el.l.

Fra stereo til mono

Det hender at lyden du tar opp kun havner på enten venstre eller høyre kanal. Dette kan skyldes at du for eksempel tar opp lyden til et stereospor, mens mikrofonen du bruker kun tar opp i mono, dvs. én kanal. Siden det er litt slitsomt å høre på en lydfil kun på det ene øret, bør du gjøre om stereosporet ditt til mono slik at lyden kommer ut til begge ørene dine.

1. Lydfilen din ser slik ut dersom det kun er lyd på den ene kanalen:

2. Klikk på lydspornavnet, og velg "Del opp stereospor". Se bildet til høyre.

Klikk på bildet for større versjon.

Klikk på bildet for større versjon.

3. Du har nå to separate lydspor. Slett det tomme lydsporet ved å klikke på x-en til venstre for lydspornavnet.
4. Nå sitter du igjen med ett lydspor. Klikk på lydspornavnet igjen og velg Mono.

5. Resultatet er ett lydspor i mono:

Eksporter lydfil

Når du er fornøy med lydfilen din og vil legge den ut på nettet til nedlasting, må du eksportere den som mp3.

1. Velg "Fil -> Eksporter..."
2. Velg hvor du vil lagre filen og gi den et navn.
3. Klikker du på knappen "Valg" kan du bl.a. velge hvilken kvalitet mp3-filen skal ha.
4. Klikk på "Save" for å lagre filen.
5. Før filen blir lagret dukker det opp et vindu hvor du kan legge inn verdier til forskjellige tags, f.eks. artistnavn, tittel, etc.
6. Klikk "OK" for å lagre.

Andre effekter og parametre

Audacity har en lang rekke andre effekter man kan benytte seg av og det utvikles kontinuerlig nye plug-ins. Hvor mye tid og ressurser du ønsker å bruke for å redigere en lydfil til å bli den perfekte podkast er selvsagt opp til deg selv, men det kan være verdt å leke seg litt med noen av de for å bli kjent med hvordan de påvirker lydopptaket ditt. I eksemplene over har vi ikke diskutert parameterinnstillinger til hver effekt, men brukt standardverdiene i Audacity. Disse fungerer helt greit til sitt bruk, men her kan du også med fordel eksperimentere litt ved å bruke Forhåndsvis-funksjonen.

Publisert 18. mars 2011 13:21 - Sist endret 28. juni 2021 14:40