Fjernsletting innhold på telefon

Hvis du mister eller blir frastjålet telefonen din, kan du slette innholdet på den slik at det du har lagret på telefonen, for eksempel bilder, passord, adresser og tekstmeldinger, ikke kan komme uvedkommende i hende.

Ved en slik fjernsletting blir alt på telefonen slettet, og den tilbakestilles til slik den var da den ble levert fra fabrikken. Du kan selv aktivisere denne slettingen via webmail. Det er kun du selv som har mulighet til å aktivere fjernsletting, IT-ansvarlige eller support har ikke tilgang til denne funksjonaliteten.

Publisert 5. juli 2011 11:30 - Sist endret 4. juli 2017 09:36