print logo

Mobile enheter

Mobile enheter, som mobiltelefoner og nettbrett, kan koble til og bruke en rekke av UiOs IT-tjenester. De fleste mobile enheter kan for eksempel synkroniseres med UiOs e-post- og kalendersystem og kobles til det trådløse UiO-nettet. 

Hjelp og veiledninger

Til utlandet med mobil?

Unngå at du (eller UiO - hvis du har betalt abonnement) får høy regning. 


Les veiledninger for oppsett av e-post, nett og annet:

Android

Veiledninger for enheter som bruker operativsystemet Android.

iOS

iPhone, iPad og iPod Touch bruker operativsystemet iOS.

 

Andre enheter

Mobiltelefoner er de mest utbredte mobile enhetene, men også lesebrett og nettbrett kan bruke en del av UiOs IT-tjenester.

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp fra noen, men vet ikke hvem, eller vil du kontakte gruppen for mobile tjenester?

Anskaffelse av tjenestetelefon

Enkelte UiO-ansatte har mulighet til å få bekostet mobiltelefon i arbeidet. Snakk med linjeleder om du tror det kan være aktuelt for deg.

Mistet telefonen?

Har du Exchange på telefonen, så kan du slette innholdet før uvedkommende benytter seg av det.