Mobile enheter

Mobilt arbeidsrom

En tjeneste som blant annet gir deg automatisk:

  • UiO-epost, tråløst -nett og tilgang til -hjemmeområde på din mobil
  • Enkel tilgang til UiO-programvare og -apper 
  • "Zero-touch" installasjon av nyinnkjøpte UiO-enheter

Support og Sikkerhet

Teknisk support (utstyr)

Utstyrsgaranti, hardware og software (Apple/Android), samt om UiOs egen "AppleCare" -avtale.

Sikkerhet

Les om hvordan du kan sikre mobile enheter, sikkerhetskopiering og fjernsletting.

Til utlandet med mobil

Unngå at du (eller UiO - hvis du har betalt abonnement) får høy regning.
•Les hvordan du skrur av dataroaming og GPS.
•Les om karttjenester du kan bruke i utlandet uten å få høy regning.

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp fra noen, men vet ikke hvem, eller vil du kontakte gruppen for mobile tjenester?

Anskaffelse av tjenestetelefon

Enkelte UiO-ansatte har mulighet til å få bekostet mobiltelefon i arbeidet. Snakk med linjeleder om du tror det kan være aktuelt for deg.

Avhending av tjenestetelefon og endring av bruker

Har du tjenestetelefon, er denne UiOs eiendom når du slutter eller bytter jobb.

Les her for hvilke rutiner og praksis som gjelder ved endt arbeidsforhold vedrørende din mobiltelefon og hvordan din lokale-IT organisasjon kan overføre den til en ny bruker på UiO.

Mistet telefonen?

Har du Exchange på telefonen, så kan du slette innholdet før uvedkommende benytter seg av det.