Sikkerhet på mobile enheter

Hvordan kan jeg sikre den mobile enheten min slik at innholdet ikke kan komme uvedkommende i hende?

Brukerens ansvar

Det er brukerens ansvar å holde firmware/software på enheten oppdatert og ha tilstrekkelig sikkerhetsprogramvare (antivirusprogram el.l.) på enheten. Vi anbefaler å alltid oppdatere enheten din umiddelbart når det kommer nye oppdateringer fra leverandøren.

Generelt

De forskjellige mulighetene som er beskrevet under støttes av mange mobile enheter, men ikke alle. Når du skal gå til anskaffelse av en ny mobil enhet er det viktig at du vurderer hva du trenger og at enheten som velges har de mulighetene du har behov for.

Pinkode

Pinkode beskytter ditt abonnement, men ikke din mobil og innholdet på denne. På de fleste telefoner kan man velge om pinkode må oppgis både ved oppstart og ved åpning av tastelås, eller bare ved oppstart. Dersom din mobil blir stjålet er det vanskelig å bruke den på din regning hvis pinkode må oppgis.

Pinkode beskytter ikke innholdet i mobilen. Andre kan enkelt starte mobilen uten simkort eller med sitt eget og få tilgang til alle data i mobilen som f.eks. SMS, MMS, bilder, e-post, kalender, osv.

Passordbeskyttelse

Ved å sette passord kan du beskytte din mobil og innholdet på denne. Passordbeskyttelse må ikke forveksles med pinkode. Dersom din mobil blir stjålet vil det da være vanskelig å få tilgang til det som ligger i telefonens internminne. Dersom du har et minnekort som kan tas ut vil dette ikke være beskyttet. Det kan enkelt leses i en annen mobil eller PC. Vær oppmerksom på at det er stor forskjell på hvor sikre mobilenes passordbeskyttelse er. Noen er det relativt lett å gå rundt.

Kryptert trafikk

Generelt skal all trafikk som inneholder personlig eller grader av sensitive data krypteres. Brukernavn, passord, innhold i e-post og kalender, osv. kommer inn under dette. Mange tjenester krever kryptert forbindelse, men man bør også bruke dette på de som eventuelt ikke krever det. Det er relativt enkelt å "lytte" på datatrafikk som ikke er kryptert.

Krypterte data

Den sikreste metoden du kan bruke for å beskytte dine data er å kryptere dem. Dette beskytter også data som ligger på minnekort. Krypterte data vil det være vanskelig å få tilgang til, avhengig av hvor god krypteringen er. Vær oppmerksom på at dersom du glemmer passordet du har satt så vil du miste tilgangen til dine data.

Ved tap av mobil enhet

Dersom du mister eller blir frastjålet din mobile enhet er det en del ting du skal eller bør gjøre:

  1. Dersom du bruker Mobilt arbeidsrom er det mulig å slette jobbrelatert innhold. Dersom du ønsker dette gi oss beskjed. Vi kan ikke love noen ting, men muligheten er absolutt tilstedet.
  2. Sperr abonnementet ditt slik at ingen andre kan ringe på din (eller UiO sin) regning.
  3. Bytt passord på din UiO-konto. 
  4. Dersom enheten og/eller abonnementet tilhører UiO skal du melde fra til din overordnede.
  5. Dersom enheten er stjålet eller du har mistanke om det, bør forholdet anmeldes til politiet.
  6. Sperr enheten for videre bruk. Da vil den ikke kunne brukes i telenettet, selv med nytt simkort og nytt abonnement. Dette gjøres også hos politiet, og du trenger da IMEI-nummeret som er selve identiteten til enheten. IMEI-nummeret står på esken og normalt under batteriet. Dette nummeret bør du skrive ned. Du kan ofte også få det fra din operatør, eller hvis du bruker Exchange kan du få dette av oss.

Dersom du er usikker på hva du bør gjøre for å sikre din mobile enhet, ta kontakt med lokal IT.

Er den mobile enheten din stjålet, eller har du mistet den?

Hvis du har Mobilt Arbeidsrom satt opp på enheten, kan du slette jobbrelatert innhold på den slik at det ikke kommer uvedkommende i hende. Dersom enheten er eid av UiO kan vi også i enkelte tilfeller spore den opp.

Les mer om Mobilt Arbeidsrom.

De ulike mobilleverandørene har også egne tjenester for å slette innhold på enheten, eller spore lokasjon. Se leverandørens veiledning.

Sikkerhetskopi av dataene på enheten?

Med Exchange får du sikkerhetskopi av dine kalenderdata og kontakter. Dataene synkroniseres til server og tas backup av. 

Ellers har de fleste produsenter egne løsninger for sikkerhetskopiering. Les i dokumentasjonen som fulgte med enheten din.

Publisert 5. juli 2011 11:30 - Sist endret 4. juli 2017 09:35