English version of this page

Hvem kan få VDI, og hva vil den inneholde?

Hvem kan få?

Undervisere, forskere og studenter i kan ha behov for en VDI-løsning. Alle disse gruppene kan få opprettet VDI-er, men vær oppmerksom på at VDI-er ikke er en del av grunntjenestene på UiO. I en del tilfeller er VDI en spesialtjeneste det må betales for.

Som regel er det leder i forskningsgruppen eller programansvarlig for et fag/kurs som kan bestille. Bestillingen gjøres via Nettskjema. For bestilling av Linux VDI kan man sende en e-post til vdi-drift@usit.uio.no.

Hva får jeg?

VDI-en vil være slik den er bestilt, med spesifisert mengde RAM, CPU, disk og evt GPU, og en standard programvarepakke. Standardprogramvarepakken for Windows inneholder blant annet Microsoft Office og andre mye brukte programmer.

Operativsystemene som tilbys for de virtuelle maskinene er:

  • Windows 10
  • RHEL 8

Det er lokal IT som skal installere spesialprogramvare. Mye vil finnes som ferdige pakker allerede, og dette tar lokal IT seg av.

Tilgang gis via å installere klienten eller via nettleseren direkte. Brukeren benytter vanlig UiO-brukernavn og -passord. Pålogging på VDI-en kan du gjøre fra en hvilken som helst datamaskin, et nettbrett eller en smarttelefon.

Publisert 7. feb. 2018 14:23 - Sist endret 12. okt. 2021 15:18