Oversikt

Her finner du en oversikt over de ulike funksjoner og opplysninger du kan finne i fanen "Oversikt" i telefonitjenesten ukomm.

Mine opplysninger

Her finner du:

 1. Navn på telefonbruker
  • Det finnes to forskjellige brukere:
   • Personlig telefonbruker: Registrert på brukernavn til person
   • Upersonlig bruker: Registrert med stedkode til avdeling
  • Om man ringer internt vil navnet bli vist i displayet til telefonen.
 2. Telefonnummer
  • En bruker kan bare ha ett telefonnummer
  • Et telefonapparat kan ha flere numre som vises i displayet på telefonen.
  • Et telefonnummer kan være det samme på flere telefoner.
 3. Hva slags telefonapparat har du?
  • Du kan ha flere telefoner med det samme nummeret.
  • Mac-nummer skal stemme overens med nummeret på baksiden av telefonen.
  • Du kan flytte telefonen hvor som helst på UiO og beholde telefonnummeret ditt.
 4. UiO-mobilnummer
  • Om du har UiO-mobil vil nummeret vises her.
  • Om du har UiO-mobil, men ikke kan se nummeret her:
   • Sjekk at du er innlogget på din egen bruker
   • Det kan hende nummeret ditt ikke er registrert i SAP. Ta kontakt med din lokale personalkonsulent for å rette opp i dette.
  • Om du ønsker å viderekoble til en annen UiO-mobil enn din egen, kan Telefontjenesten åpne for dette. Det kan også viderekobles til eksterne nummer ved spesielle behov. Kontakt telefontjenesten for å gjøre dette.
 5. Hvor kan brukeren ringe?

Mine viderekoblinger

Her finner du:

 • Er viderekobling aktivert?
 • Hva slags viderekobling er aktivert?
 • Skal telefonen viderekobles ved ikke svar?
Publisert 2. feb. 2017 08:30 - Sist endret 29. aug. 2018 12:55