Telefoni

Viderekobling av kontortelefon

Plutselig hjemmekontor?Da kan kan det være lurt å viderekoble kontortelefonen til mobiltelefon.

Til vanlig virker dette kun med mobiltelefoner som er kjøpt inn av UiO, men i denne hjemmekontorperioden kan alle UiO-ansatte viderekoble kontortelefon til også personlig mobiltelefon.

Telefonitjenesten på UiO sørger for fasttelefon på kontoret, sentralbordfunksjoner, telefonsvarer og mer. Her finner du svar på hvordan du viderekobler telefonen, leser inn svarbeskjed på telefonsvarer, hører beskjeder som er lest inn, ser hvem som har ringt ved tapt anrop og mer.

Ta i bruk

Mange ansatte har fasttelefon på kontoret

Selvbetjening

ukomm er din nettside for telefoninnstillinger

Logg inn i ukomm

Bytte kontor eller jobb på UiO?

  • Ta med personlig telefonen til ny arbeidsplass
  • Unntak er hvis nummeret er knyttet til stilling
  • Navn og telefon nummer følger med telefonen

Feil på «Overfør med spørreanrop» når innringer er ekstern

Overføring med spørreanrop vil bryte samtalen hvis innringer er ekstern. Bruk "Overfør uten spørreanrop" (blind) eller gi dem telefonnummeret og be dem ringe direkte.

Det jobbes med å rette feilen.

Hjelp og veiledning

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp, men er usikker på hvem du skal kontakte?