Telefoni

Telefonitjenesten på UiO sørger for fasttelefon på kontoret, sentralbordfunksjoner, telefonsvarer og mer. Her finner du svar på hvordan du viderekobler telefonen, leser inn svarbeskjed på telefonsvarer, hører beskjeder som er lest inn, ser hvem som har ringt ved tapt anrop og mer.

Ser du etter informasjon om mobiltelefoner og mobile enheter, går du til nettstedet for Mobile enheter.

Trenger du hjelp?

Gå til oversikt over kontaktpunkter

Selvbetjening

ukomm er din nettside for telefoninnstillinger

Logg inn i ukomm

Feil på «Overfør med spørreanrop» når innringer er ekstern

Overføring med spørreanrop vil bryte samtalen hvis innringer er ekstern. Bruk "Overfør uten spørreanrop" (blind) eller gi dem telefonnummeret og be dem ringe direkte.

Det jobbes med å rette feilen.

Hjelp og veiledning

Bytte kontor eller jobb på UiO?

  • Ta med personlig telefonen til ny arbeidsplass
  • Unntak er hvis nummeret er knyttet til stilling
  • Navn og telefon nummer følger med telefonen

Mye brukte veiledninger