Telefonsvarer

Her kan du finne ut hvordan du viderekobler telefonen din til telefonsvarer, bytter pinkode, legger inn personlig velkomstmelding eller fraværsmelding og mye mer.

Du kan viderekoble din telefon til telefonsvareren. Den som ringer vil da høre en velkomstmelding (personlig eller standard) og kan legge igjen en beskjed til deg. Vi oppfordrer til at brukerne legger inn sin egen velkomstmelding ved bruk av telefonsvareren.

Personlig velkomstmelding/fraværsmelding

Om du skal reise bort, kan det være lurt å legge inn en melding på telefonsvareren om at du er borte.

Slik legger du inn personlig velkomstmelding/fraværsmelding:

 • Ring 3001 fra kontortelefonen din.
 • Tast 0 for "Andre valg".
 • Tast for å velge en av de tre følgende valgene:
  1. Les inn melding for når du ikke er tilgjengelig.
  2. Les inn melding for når telefonen er opptatt.
  3. Spill inn navnet ditt.
 • Følg deretter instruksjonene fra telefonsvarereveilederen på telefonen.

Om du vil legge inn melding fra andre telefoner:

 • Ring 22 84 30 00.
 • Tast inn telefonnummeret ditt, fem siffer.
  • Nummeret ditt finner du i ukomm eller til venstre i displayet på telefonen din.
 • Tast inn pin-kode, fire siffer.
 • Tast 0 for "Andre valg".
 • Tast for å velge en av de tre følgende valgene:
  1. Les inn melding for når du ikke er tilgjengelig.
  2. Les inn melding for når telefonen er opptatt.
  3. Spill inn navnet ditt.
 • Følg deretter instruksjonene fra telefonsvarerveilederen på telefonen.

Lese av beskjeder

Fra din egen kontortelefon:

 • Ring 3001.
 • Følg instruksjonene fra telefonsvarertveilederen.

Fra andre telefoner:

 • Ring 22 84 30 00.
 • Tast inn ditt telefonnummer, fem siffer.
  • Nummeret finner du i Ukomm eller til venstre i displayet på telefonen din.
 • Tast inn pin-kode, fire siffer.
 • Følg deretter instruksjonene fra telefonsvarerveilederen på telefonen.
Publisert 2. feb. 2017 08:31 - Sist endret 3. feb. 2017 13:55