Blogg i utdanningen

Blogg er en nettside der du raskt og enkelt kan legge ut løpende oppdateringer. Det kan enten være en personlig blogg eller en gruppeblogg.

Illustrasjonsgrafikk

Om tjenesten

Det er ingen klare regler for hva en blogg kan inneholde, men som regel er det en nettside med et personlig tilsnitt. Den er godt egnet til å raskt formidle bilder, video og kortere tekster. En av bloggens styrker er at hvert innlegg i bloggen har et kommentarfelt som inviterer til dialog med leseren. På denne måten kan bloggen være et nyttig verktøy for faglige diskusjoner og i kommunkasjon med studentene.

Bloggen er et nyttig verktøy for forskere og forskningsmiljøer til å formidle resultater fortløpende og holde interesserte oppdatert. Innen undervisning har bloggen mange fortrinn og kan for eksempel brukes som et skrivepedagogisk tiltak for dialog, som læringslogg eller til refleksjonsnotater under et utenlandsopphold. Undervisere kan også bruke bloggen som en kommunikasjonskanal til studentene.

Under www.uio.no kan du få opprettet en blogg i Vortex.

Innleggene i en blogg publiseres i en omvendt kronologisk rekkefølge og for dermed en akutalitetskarakter. For å strukturere innholdet kan man merke hvert innlegg med kategorier og emneord som gir en automatisk tematisk sortering av innleggene.