Blogg i utdanningen

Hva er blogg i utdanningen?

  • nettside med personlig tilsnitt

  • inviterer til dialog

  • nyttig verktøy for faglige diskusjoner

  • kan være personlig blogg eller gruppeblogg

Ta i bruk

Blogg i utdanningen kan opprettes av studenter og ansatte ved UiO.

Finn ut hvordan du oppretter blogg her.

Hva er lov å lagre i blogg?

 

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp, men er usikker på hvem du skal kontakte?