English version of this page

Kontaktinformasjon

Spørsmål om forskerutdanning og doktorgrad skal rettes til det fakultetet som har ansvar for programmet, inkludert spørsmål om

  • Opptak
  • Kurs og seminarer
  • Internasjonale muligheter
  • Dr.philos.

Spørsmål om doktorkreeringen

Seksjon for samfunnskontakt ved

Gry Kolbjørnsen