English version of this page

Komiteleders ansvar under en heldigital disputas

Under en heldigital disputas har du i stor grad det samme ansvaret som under en vanlig disputas, men det er noen detaljer som er verdt å få med seg. 

Disputasen vil fortsatt følge normal prosedyre så langt det tar seg gjøre. I tillegg til det vanlige ansvaret du har under en disputas følger det noen ekstra punkter:

 • En heldigital disputas foregår utelukkende i Zoom, så før disputasen bør du gjøre deg kjent med Zoom
 • En tekniker vil bistå med teknisk hjelp, men vil generelt være en taus og nærmest usynlig deltaker på disputasen. For å kunne styre det tekniske effektivt vil tekniker være vert/host for disputasen.
 • To dager før disputasen må du delta på et øvelsesmøte i Zoom, sammen med kandidaten, tekniker og de to opponentene. Teknikeren vil sette opp dette Zoom-møtet. Du bør bruke samme utstyr (kamera, mikrofon) og sted (kontor) under dette møtet som på selve disputasen.

 • Vær oppmerksom på at Zoom ikke fungerer dersom du kjører det i Remote Desktop. Du må enten ha Zoom installert på din egen maskin eller kjøre Zoom i nettleser. Les mer om installering og pålogging i Zoom.
 • På selve disputasen må du klikke deg inn på Zoom-webinaret med din personlige lenke minst 30 minutter før disputasen skal begynne. 
 • Pass på at mikrofonen og kameraet ditt virker, og at du har stabil nettilgang. 
 • Disputasen vil bli gjennomført som et webinar i Zoom, som er litt forskjellig fra et vanlig møte. Les mer om forskjeller her.
 • Du vil ha rollen som paneldeltaker under disputasen. Det betyr at du vil kunne slå din egen mikrofon av og på, og at du vil kunne dele din skjerm om du skulle trenge det.
 • Under disputasen bør din mikrofon være av ("Mute") når du ikke snakker, for å redusere bakgrunnsstøy. Når du trenger å si noe må du huske å slå mikrofonen på igjen.
 • Når disputasen er ferdig vil du og resten av komiteen sammen med disputasleder måtte forlate webinaret til fordel for et eget privat Zoom-møte, der opponentene skal få diskutere og avgjøre kandidatens skjebne. Tekniker vil invitere dere til dette separate Zoom-møtet utenom webinaret. Når dere har blitt enige må dere vende tilbake til webinaret, ved å forlate det private Zoom-møtet, og klikke dere inn i webinaret ved hjelp av den opprinnelige (personlige) lenken dere fikk i disputas-invitasjonen. Når dere er tilbake i hovedrommet vil disputasleder annonsere om kandidaten har bestått eller ikke. (Dette gjelder ikke på fakulteter der man ikke har tradisjoner for et slikt møte).
 • Hvis kandidaten skal gjennomføre sin prøveforelesning som en videokonferanse med opponentene i forkant av disputasen må du også delta på dette. 
 • Dersom det skulle oppstå tekniske problemer som ikke tar seg løse umiddelbart vil disputasleder pause disputasen til problemet er løst. Hvis problemet ikke lar seg løse må disputasen avlyses, og kandidaten vil få et nytt forsøk på et senere tidspunkt. 
 • Dersom du har spørsmål, kontakt fakultetsadministrasjonen din.
Publisert 7. sep. 2020 16:43 - Sist endret 22. juni 2021 13:55