English version of this page

Opponentens ansvar under en delvis digital disputas

I tillegg til det opponentene har ansvar for i forkant av og under en vanlig disputas, er det noen flere aspekter dere må passe på under en delvis digital disputas. Dersom disputasen skal gjennomføres med Zoom webinar bør du følge retningslinjene for en heldigitale disputas. Disputastekniker vil informere deg om dette er tilfelle. 

 • Før disputasen bør du gjøre deg kjent med Zoom, som er verktøyet som brukes for kommunikasjon under hele disputasen.
 • Under en delvis digital disputas er det i hovedsak bare opponentene som deltar gjennom Zoom, mens alle andre som ønsker det og har anledning til det er til stede i forelesningssalen eller følger disputasen fra disputasannonseringen der den vil bli strømmet.
 • Dersom du har anledning og ønsker å være fysisk til stede på disputasen fremfor å delta gjennom Zoom, så er du velkommen til å gjøre det. 
 • Du trenger ikke en egen Zoom-lisens for å delta på et Zoom-møte. Du kan bruke linken som du får tilsendt fra den som er host for Zoom-disputasen.
 • Vær oppmerksom på at å kjøre Zoom fra Remote Desktop ikke fungerer. Du må enten ha Zoom installert på egen maskin eller kjøre Zoom i nettleser.
 • Vi anbefaler på det sterkeste å bruke headset under disputasen, fremfor å kun bruke innebygd mikrofon på laptop/PC. 
 • Pass på at mikrofon og kamera fungerer, og at du har en stabil nettilkobling.
 • Disputasen vil bli gjennomført som et møte i Zoom. Lenken til dette møtet skal kun distribueres og ikke publiseres. Disputastekniker vil sette opp dette møtet og sende deg møteinnkallingen. 
 • På selve disputasen må du klikke deg inn på Zoom-møtet minst 30 minutter før disputasen skal begynne. 
 • Du vil ha rollen som co-host under disputasen. Dette betyr at du kan skru av og på mikrofonen din selv, og dele skjerm om nødvendig. 
 • Under disputasen bør din mikrofon være slått av ("Mute") når du ikke snakker, for å redusere bakgrunnsstøy. Når du skal si noe, husk å slå mikrofonen på igjen. 
 • Det vil være en tekniker til stede under disputasen. Tekniker vil være en taus og nærmest usynlig deltaker på disputasen. Deres rolle er å sikre at den tekniske løsningen fungerer, men det er ikke teknikers ansvar å styre din mikrofon eller skjermdeling for deg. 
 • To dager før disputasen vil det være et øvelsesmøte i Zoom for kandidaten, disputasleder, komiteleder og tekniker. Du må også delta på dette. Du bør bruke samme utstyr (kamera, mikrofon) og sted (kontor) under dette møtet som på selve disputasen. 
 • Hvis kandidaten skal gjennomføre sin prøveforelesning som videokonferanse i Zoom, må du være til stede for dette, for å kunne evaluere prøveforelesningen. Når prøveforelesningen er ferdig er det viktig at du ikke forlater Zoom med en gang, ettersom du og resten av komiteen må diskutere og bli enige om at prøveforelesningen er godkjent. 
 • Dersom kandidaten tar opp egen prøveforelesning vil du få tilsendt en link til dette opptaket, slik at du kan se prøveforelesningen og vurdere den i forkant av selve disputasen. 
 • Under din del av eksamineringen kan du velge å dele skjermen din om du har materiale du ønsker å vise frem, for eksempel slides eller spesifikke deler av avhandlingen. For å gjøre dette så enkelt som mulig i Zoom anbefaler vi at du begrenser deg til så få kilder som mulig, og heller limer aktuelle deler av avhandlingen inn i en presentasjon, fremfor å hoppe mellom slides og digital kopi av avhandling. 
 • Etter at den formelle utspørringen er over og publikum har fått muligheten til å stille spørsmål ex auditorio, vil kandidaten, disputasleder og komiteleder forlate forelesningsrommet. Du og resten av komiteen vil bli sendt ut i et breakout rom for a vurdere kandidaten. Tekniker vil ta hånd om dette. Komiteleder vil fysisk forlate forelesningssalen og gå til et annet rom hvor hen vil starte opp Zoom og bli med i møtet og breakout-rommet. Når komiteen har blitt enige, må dere vende tilbake til hovedrommet i Zoom, ved å klikke på Leave Breakout room. Komitelederen, disputaslederen og kandidaten vil gå tilbake til forelesningssalen. (Dette gjelder ikke på fakulteter der man ikke har tradisjoner for et slikt møte. Ta kontakt med komiteleder eller disputasleder om du er usikker på prosedyren).
 • Etter at dere har vendt tilbake til hovemøtet igjen, og kandidat, disputasleder og komiteleder er tilbake i forelesningsrommet vil disputasleder annonsere deres avgjørelse angående kandidaten og si noen avsluttende ord. Nå er disputasen over, og du kan lukke Zoom om du vil. 
 • Dersom det skulle oppstå tekniske problemer som ikke tar seg løse umiddelbart vil disputasleder pause disputasen til problemet er løst. Hvis problemet ikke lar seg løse må disputasen avlyses, og kandidaten vil få et nytt forsøk på et senere tidspunkt. 
 • Dersom du har spørsmål, kontakt fakultetsadministrasjonen på det aktuelle fakultetet.
Publisert 7. sep. 2020 17:19 - Sist endret 28. sep. 2020 08:50