English version of this page

Digital disputas

Informasjon om hvordan man bør forberede og oppføre seg på en digital disputas. Rutinene som er beskrevet her har blitt utarbeidet for å sikre at disputasen fortsatt gjennomføres etter gjeldende regler på UiO, samt for å unngå uønsket eller unødvendige forstyrrelser under disputasen. 

Bruk av Zoom i en disputas

Under en digital disputas brukes Zoom for kommunikasjon. Denne generelle informasjonen gjelder for alle som ønsker å delta på en digital disputas. I tillegg kommer ekstra ansvar for enkelte deltakere, avhengig av hvilken rolle du har under selve disputasen, se egne punkter.

  Digital prøveforelesning

  En digital prøveforelesning kan enten holdes som en videokonferanse i Zoom eller ved å bruke Zoom til å ta opp prøveforelesningen på egenhånd. 

  Ph.d.-kandidatens ansvar

  Viktig informasjon og forberedelser for ph.d.-kandidaten.

  Opponentenes ansvar

  I tillegg til det vanlige ansvaret du har under en disputas, er det litt ekstra å ta hensyn til under en digital disputas, hva angår ansvar og forberedelser du må gjøre som opponent.

  Disputasleders ansvar

  I tillegg til det vanlige ansvaret du som disputasleder har under en disputas, er det litt ekstra å ta hensyn til under en digital disputas.

  Teknikers ansvar

  Tekniker fungerer som vert ("host") for disputasen, og har ansvar for å styre og veilede alle deltakere når det gjelder de tekniske aspektene under hele disputasen. 

  Øvrige deltakere

  Viktig informasjon for alle som ønsker å sitte i publikum på en digital disputas. 

  Ph.d.-administrasjonens ansvar

  Informasjon om ekstra ansvarsområder for ph.d.-administrasjonen når man planlegger og arrangerer en digital disputas. 

  Nyttige veiledningsdokumenter

  Kortfattet manus for test-disputas og veiledning med screenshot for bruk av Zoom under disputas.