Informasjonsflyt og datakilder i Mine studier

Mine studier skal være studentenes inngangsvei til det digitale læringsmiljøet. Mine studier henter innhold fra Vortex, Canvas, TP og FS. Den lenker videre til andre studierelaterte tjenester, som Studentweb og Leganto.

Demo

Se hvordan Mine studier ser ut for en student.

Timeplan / kalender

Timeplanen viser eksamen og undervisning fra TP og Canvas-innleveringer.

Beskjeder

Beskjeder hentes fra Canvas og TP, og for UiOs studenter hentes de også fra uio.no. De flettes sammen i kronologisk rekkefølge. 

 • Fra Canvas hentes kunngjøringer fra:
  • rommene som studenten deltar i
  • emne
  • studieprogram
  • studiekull og klasse 
 • Fra uio.no får UiO-studentene beskjeder fra:
  • studieprogram (og evt. studieretning)
  • emner de er undervisningsmeldt til
 • Fra TP hentes beskjed om avlyst undervisning. Studentene får også beskjed og varsler om endringer i undervisningen dersom: 

Hvordan ser meldingen fra TP ut?

Meldingen går fra TP som:

 • push-varsel i Mine studier-appen til studenter som er undervisningsmeldt
 • beskjed i Mine studier til studenter som er undervisningsmeldt
 • kommentar i timeplanen, og videre til andre kalendere som abonnerer på timeplanen

Datakilder og informasjonsflyt for beskjeder ved UiO

Figur som viser informasjonsflyt fra canvas, TP og Vortex

Unngå at studenter får samme beskjed og varsel mange ganger

Studentene ønsker seg enhetlig praksis på tvers av emner og studier, og at samme beskjed ikke publiseres i flere kanaler. For å få det til, må beskjeder publiseres én gang og i én kanal. Se anbefalinger for hvilke beskjeder som bør publiseres i hvilke kanal på UiO.

Oversikt over studieprogram og emner

Mine studier lister opp studieprogram og emner studenten er undervisningsmeldt til gjeldende semester. Listene hentes ut fra FS, og lenkene til emner og studieprogram hentes fra Vortex basert på program- og emnekode.

Feil eller mangler i timeplanen?

Hvis studenter ikke ser emner eller timeplaner i Mine studier, skyldes det normalt manglende eller feil registreringer i FS. Kontakt studiekonsulenten for emnet for videre feilsøking. De er også superbrukere, og kan se hvordan timeplanen ser ut for studentene. 

Studentene kan tilpasse snarveier og oppsett i Mine studier

Mine snarveier gir studentene lenker til viktige tjenester i studiene. Studentene får et standardoppsett av de mest populære snarveiene, og kan selv redigere og velge hvilke snarveier de vil ha, og bestemme rekkefølgen. De kan også legge til egne snarveier.

Studentene kan selv styre om timeplan eller snarveiene skal vises øverst i Mine studier.

Publisert 20. juni 2022 09:35 - Sist endret 20. juni 2022 09:35