Mentimeter og studentresponssystemene (SRS) på UiO

På UiO bruker vi særlig tre verktøy som studentresponssytem:

  • Mentimeter – UiO har kjøpt lisenser til Mentimeter, et brukervennlig og allsidig verktøy for blant annet interaktive avstemninger og quiz.
    • Hvis du ønsker å bruke Mentimeter i undervisningen, eller hvis du har tekniske problemer eller andre spørsmål om verktøyet, kontakter du  it-support@uio.no
    • Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker Mentimeter, kan du lese på Mentimeters nettsted.
  • Nettskjema – Nettskjema er et velkjent, UiO-utviklet verktøy som også har flervalgsspørsmål som er velegnet til bruk som SRS. Nettskjema er gratis i bruk for alle UiOs ansatte og studenter.
  • Canvas – UiOs læringsplattform Canvas har også gode verktøy for interaktivitet og quiz som egansjerer og involverer studentene. 

For spørsmål om pedagogisk bruk av SRS, ta kontakt med LINK - Senter for Læring og utdanning.

Publisert 12. jan. 2016 12:36 - Sist endret 17. jan. 2022 09:36