English version of this page

Mentimeter – Studentresponssystem (SRS) og interaktiviet i forelesninger

Hva er Studentresponssystem (SRS)?

  • Nyttig verktøy for å skape engasjement og aktivitet i undervisningen.
  • Spørsmål og mindre avstemminger studentene kan svare på i undervisningen
  • Underviseren presenterer spørsmål på en nettside og studentene sender inn svar fra sin mobiltelefon, nettbrett eller laptop.

Ta i bruk

Ønsker du å ta i bruk Mentimeter, ta kontakt med Helpdesken for å få lisens. 

SRS-verktøyene i Canvas og Nettskjema kan fritt brukes av alle ansatte ved UiO.

Kontaktpunkter

  • For å få lisens til bruk av Mentimer, eller tekniske spørsmål rundt oppsett av konto, admininstrasjon av oppgaver og lignende, kontakt Houston på it-support@uio.no.
  • For spørsmål om pedagogisk bruk av SRS generelt, best practices og hvordan benytte dette best i din undervisning, kontakt LINK – Senter for læring og utdanning på e-post: link-d@link.uio.no.