Studentresponssystem i utdanningen - Mentimeter

Studentresponssystem (SRS) er et nettbasert verktøy som gjør det mulig for studentene å gi respons og svare på spørsmål underveis i undervisningen. Underviseren kan stille spørsmål og studentene kan sende inn svar fra egen mobiltelefon, nettbrett eller laptop.

Illustrasjonsgrafikk

Om tjenesten

SRS er et nyttig verktøy for å skape engasjement og aktivitet i en undervisningssituasjon. Ved hjelp av det nettbaserte verktøyet Menitimeter kan undervisere enkelt sette opp spørsmål og mindre avstemminger studentene kan svare på i undervisningen. Underviseren presenterer spørsmålet på en nettside og studentene sender inn svar fra sin mobiltelefon, nettbrett eller laptop.