Studentresponssystem i utdanningen - Mentimeter

Studentresponssystem (SRS) er et nettbasert verktøy som gjør det mulig for studentene å gi respons og svare på spørsmål underveis i undervisningen. Underviseren kan stille spørsmål og studentene kan sende inn svar fra egen mobiltelefon, nettbrett eller laptop.

 

Alle undervisere ved UiO kan få lisens på Mentimeter.

Illustrasjonsgrafikk

Om tjenesten

SRS er et nyttig verktøy for å skape engasjement og aktivitet i undervisningen. Ved hjelp av det nettbaserte verktøyet Mentimeter kan undervisere enkelt sette opp spørsmål og mindre avstemminger studentene kan svare på i undervisningen. Underviseren presenterer spørsmålet på en nettside og studentene sender inn svar fra sin mobiltelefon, nettbrett eller laptop.
 

Ønsker du å benytte Mentimeter tar du kontakt med Houston på epost it-support@uio.no for å få lisens.