Mentimeter – Studentresponssystem i utdanningen

Hva er Studentresponssystem (SRS)?

  • Nyttig verktøy for å skape engasjement og aktivitet i undervisningen.
  • Enkle spørsmål og mindre avstemminger studentene kan svare på i undervisningen
  • Underviseren presenterer spørsmål på en nettside og studentene sender inn svar fra sin mobiltelefon, nettbrett eller laptop.

Ta i bruk

Studentresponssystemet Mentimeter kan brukes av ansatte ved UiO.

Ønsker du å benytte Mentimeter, ta kontakt med Houston på e-post it-support@uio.no for å få lisens. Alle undervisere ved UiO kan få lisens på Mentimeter.