English version of this page

Nettskjema

Hva er Nettskjema?

  • Selvbetjent skjemaløsning for alle som har avtale om bruk 
  • Sikker løsning for datainnsamling via nett
  • Spørreskjema, påmeldinger og flervalgsoppgaver
  • Universelt utformet
  • Fri bruk av mobilappen Nettskjema-diktafon og Nettskjema-bilde
  • Kan samle inn sensitive personopplysninger til TSD

Ta i bruk

Nettskjema kan brukes av studenter og ansatte ved UiO og andre institusjoner som har avtale om bruk.

Logg inn i Nettskjema

Se om du har tilgang til Nettskjema

Bestill Nettskjema.

Hjelp med Nettskjema

Søk i veiledningene

Søk i veiledningene

Hva er lov å sende og lagre i Nettskjema?