Hvor kan jeg skrive ut?

Studenter kan skrive ut på datarom og termstuer. Ansatte har egne skrivere som lokal IT kan vise vei til.

Lokal IT har oversikt over hvilke skrivere som passer best til ditt behov, og kan anbefale hvilke skrivere du kan bruke til vanlig utskrift og til for eksempel fargeutskrift, A3-utskrift eller annet. Det enkelte fakultet har som regel skrivere tilgjengelig for sine studenter på terminal- eller PC-stuer. 

Hvor er skriverne?

  • Noen enheter har en oversikt over skrivere på sine egne IT-tjenestesider. Disse finner du under «Tjenester og verktøy» på enhetens nettsted. Finner du ikke en oversikt der, kan du kontakte student-IT der du studerer eller lokal IT der du jobber. Det er svært mange skrivere på UiO, så vi har ingen mulighet til å vedlikeholde en sentral side med alle. 
  • Hvordan du legger til en skriver, er avhengig av om skriveren har kortleser eller ikke. Finn ut om skriveren har kortleser.

Student?

Ta kontakt med Student-IT der du studerer.

Ansatt? 

Ta kontakt med lokal IT der du jobber.

Hva koster det?

For tiden koster det 0,8 kroner å skrive ut ett ark. Om utskriften er énsidig eller tosidig påvirker ikke prisen. Fargetrykk og spesialtrykk kan ha egne satser som bestemmes av hvert institutt. 

Publisert 14. juli 2015 14:25 - Sist endret 29. aug. 2018 14:54