Integrasjonsteknologi

Generelt deles WS i to hovedklasser: REST og SOAP. Det kan være moderne applikasjoner som benytter SOAP, og til bruk "innad i sin egen verden" har SOAP sine fordeler.

Mellom IT-tjenester derimot, ansees det for å være legacy. SOAP er lite intuitivt, ofte proprietært, har høy inngangsterskel og liten gjenbruksverdi. Heller ikke REST er uten lyter, og dette har vi samlet i eget dokument.

Forøvrig hører det til unntakene at WS utløser sanntidsoppdateringer av seg selv. Til dette kreves annen teknologi. På UiO benyttes meldingskø (MQ). Dette kommer vi tilbake til. 

Publisert 1. juni 2017 10:13 - Sist endret 7. feb. 2020 16:43