Integrasjon, utvikling og tilpassing

På UiO er det en rekke miljøer som driver med utvikling av programvare av forskjellig slag. Har du spørsmål om anskaffelse eller utvikling av programvare, kan du kontakte lokal IT.

Utvikling eller tilpassing til bruk i forskning?

Utvikling eller tilpassing til bruk i utdanning?

Utvikling av mobil-apper

På USIT blir det utviklet en del mobil-apper til bruk i forskning. Appene passer godt til innsamling av data, der det er viktig at det er enkelt og kjapt å sende inn data eller der forskjellige typer sensorer eller opptak er i bruk. 

Integrasjonsarkitektur

Hensikten med UiOs integrasjonsarkitektur er å forbedre, forenkle og modernisere hvordan tjenester, applikasjoner og systemer integreres.

Tjenestegruppe for utvikling

På USIT, UiOs sentrale IT-seksjon, er det en egen tjenestegruppe for utvikling. Tjenestegruppen skal blant annet stimulere til faglig samarbeid, erfaringsutveksling og kompetanseutvikling mellom utviklingsmiljøene og mellom utviklingsmiljøene og driftsmiljøene ved USIT og UiO

Verktøy og prosesser

En del utviklerverktøy brukes av svært begrensede grupper og er derfor dokumetnert lokalt. Andre verktøy brukes av mange i mange miljøer, og har mer åpen dokumentasjon.