Integrasjon, utvikling og tilpassing

Utvikling av mobilapper

På USIT blir det utviklet en del mobil-apper til bruk i forskning. Appene passer godt til innsamling av data, der det er viktig at det er enkelt og kjapt å sende inn data eller der forskjellige typer sensorer eller opptak er i bruk. 

Integrasjonsarkitektur

Hensikten med UiOs integrasjonsarkitektur er å forbedre, forenkle og modernisere hvordan tjenester, applikasjoner og systemer integreres.

Tjenestegruppe for utvikling

Tjenestegruppen skal blant annet stimulere til faglig samarbeid, erfaringsutveksling og kompetanseutvikling mellom utviklingsmiljøene og mellom utviklingsmiljøene og driftsmiljøene ved USIT og UiO

Verktøy og prosesser

En del utviklerverktøy brukes av svært begrensede grupper og er derfor dokumentert lokalt. Andre verktøy brukes av mange i mange miljøer, og har mer åpen dokumentasjon. 

Aktuelle tjenester

    Hvem kontakter jeg?

    På UiO er det en rekke miljøer som driver med utvikling av programvare av forskjellig slag. Har du spørsmål om anskaffelse eller utvikling av programvare, kan du kontakte lokal IT.