Integrasjonsarkitektur

Hensikten med UiOs integrasjonsarkitektur er å forbedre, forenkle og modernisere hvordan tjenester, applikasjoner og systemer integreres.

Man kan integrere når man vil, og integrasjoner gjøres slik det beskrives i integrasjonsarkitekturen og veiledningsdokumentene. UiOs integrasjonsarkitektur er forankret i organisasjonen via vedtak, prinsipper og styringsregler. 

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med oss:

integrasjon@uio.no

 

Ansvarlig for UiO:Integrasjonsarkitektur er Seksjon for Integrasjon og Elektroniske Identiteter

Hvordan påvirker dette meg?

Innføringen av integrasjonsrammeverket påvirker flere deler av organisasjonen og måten tjenester integreres.

Hjelp og veiledning