Integrasjonsarkitektur

Hva er integrasjonsarkitektur?

Hensikten med UiOs integrasjonsarkitektur er å forbedre, forenkle og modernisere hvordan tjenester, applikasjoner og systemer integreres.

Ta i bruk

Hvem kontakter jeg?

Har du spørsmål eller trenger råd om integrasjonsarkitektur, send en e-post til integrasjon@uio.no

Ansvarlig for UiO:Integrasjonsarkitektur er Seksjon for Integrasjon og Elektroniske Identiteter