Masterdata og verdikjeder

Essensen i budskapet er at når man anskaffer et system, så må man tenke på at:

  • Kanskje noen allerede har registrert data (om brukere f.eks.) og dette blir mer konsistent og enklere forvaltet (mht endringer i data) dersom disse dataene integreres, fremfor registreres på nytt i hvert system
  • Resultatet av prosesseringen av data gjort i dette systemet er en verdiskapning, men det kan gjøres ytterligere verdiskapning ved å bruke disse dataene til input i en ny prosess. Hvordan data kan tilgjengeliggjøres for andre er derfor viktig å ta med i betrakningen allerede ved anskaffelser av programvare
  • Valg av åpne formater, datadrevne modeller og bransjestandard protokoller gjør at flere andre har mulighet til å bruke dine data som input uten en stor integrasjonskostnad
  • Bare datakilden som er autoritativ skal sende beskjeder om endinger til meldingskøen

Illustrasjonen under viser stikkord for prosessen med stikkord man må tenke på ifm. anskaffelser. Vi håper å komme tilbake med mer detaljert oppskrifter etter hvert.

(Bildet inneholder mange detaljer og kan være vanskelig å lese. Det kan derfor være nyttig å blåse det opp i nettleseren med CTRL og +. Alternativt kan man høyreklikke på bildet og velge 'view image' , eller laste det ned og se på det i et bildevisningsprogram)
Av Einar Jerpseth
Publisert 1. juni 2017 10:13 - Sist endret 1. juni 2017 10:13