Infoskjermløsning i Vortex

Hvordan sette opp, lage oppslag og konfiguere infoskjermløsning i Vortex

skal være lenket fra README.html i infoskjermmappene

Sette opp løsning og dekorering

Be vortex-hjelp@usit.uio.no om å kopiere ny <lenke-til-ny-infoskjerm-løsning> eller gammel infoskjermløsning til ønsket sted.

Dekorering

Legg inn riktig dekorering for mappen i /vrtx/decorating/config.txt på hosten (be vortex-hjelp om å gjøre dette hvis ikke har tilgang):

Med ny justert design med mulighet for instituttlogo og skalere tekst i infoskjermen +-30% (seks klasser med 10% forskjell):

/<sti til infoskjerm> = dist/infoscreen-new.tmp

(legg til ?startlevel=1 bak hvis er et institutt)

Eller hvis gammel:

/<sti til infoskjerm> = dist/infoscreen.tmp

Dokumentmaler

Sett opp slik at riktige maler kan opprettes i den i /vrtx/doc-templates/config.txt på hosten (be vortex-hjelp om å gjøre dette hvis ikke har tilgang):

/infoskjerm = dist/norsk/felles

Eller hvis gammel infoskjerm:

/infoskjerm = dist/html

Lage nytt oppslag

 1. Opprett nytt artikkel (ny løsning) eller HTML-dokument (gammel løsning) i mappen nye-oppslag
 2. Kall dokumentet det du ønsker
 3. Skriv inn beskjeden du vil ha ut. Bruk <h1> (gammel løsning), <h2> for overskrifter og <p> for tekst. Annen "lovlig" markup som kan settes inn er <img> og <ul>.

  Skriv enten innholdet i introduksjon+introduksjonsbilde eller i innholdsfeltet (MERK! bilde vil ligge til høyre i infoskjermløsningen)
   
 4. Flytt dokument inn i mappen rullerende-oppslag. (MERK! Alle dokumentene i denne mappen vil bli vist i tur og orden - oppretter du dokument direkte i denne mappen kan det bli vist før du er ferdig med redigeringen. Pass på at det ikke ligger noen andre filtyper i mappen som f.eks. bilder)
 5. Når oppslaget ikke lenger skal vises kan det flyttes til mappen gamle-oppslag for arkivering om ønskelig.

Artikler eller arrangementer etter hverandre (alternativ oppsett)

Hvis ny løsning der ønsker å vise artikler eller arrangementer etter hverandre i rekkefølgen de forekommer i listen, så kan mappen rullerende-oppslag endres til artikkel- eller arrangementsliste.

Artikkel eller arrangement opprettes direkte i mappen, eller inkludere fra annen artikkel- eller arrangementsliste ved å legge dette inn på "Rediger"-flappen.

Merk at ikke kan kombinere de to mappetypene eller med vanlig rullerende oppslag (HTML-dokumenter).

Konfigurasjon (antall sekunder hvert oppslag blir vist osv.)

Javascript

Løsningen består av en index.html som inkluderer et javascript for å inkludere de dokumentene som ligger i mappen rullerende-oppslag.

Konfigurasjon i index.html for JavaScript

 • REFRESH_RATE setter antall sekunder hvert oppslag blir vist. (default: 15s)
 • FADE_IN_OUT setter antall sekunder som brukes på fade inn og fade ut hver for seg av REFRESH_RATE. (default: 0.750s)
 • ROUNDS_BEFORE_UPDATE setter antall runder oppslagene rullererer før siden oppdaterer seg selv og feed med innhold fra mappen rullerende-oppslag til JS cache. (default: 20)

Hvis infoskjermen mister forbindelsen til internett så kjøres den cachede versjonen helt til forbindelsen kommer tilbake igjen.

HTML-klasse (bare hvis bruker infoscreen-new.tmp)

Seks klasser kan settes på <html>-taggen i index.html for å skalere tekst hvis blir for stor på infoskjermen:

 • -10% => smaller-1
 • -20% => smaller-2
 • -30% => smaller-3
 • +10% => bigger-1
 • +20% => bigger-2
 • +30% => bigger-3

Klokke (avansert / på eget ansvar)

HF har laget en løsning for klokke som dere kan prøve (vi tar ikke ansvar for denne men skal være ok ift. design og sikkerhet).

<script> #2 fra kilden i lenken under legges inn under <script> til infoskjerm/script.js

view-source:http://www.hf.uio.no/infoskjerm/hf-studieinfo/Fojae-NT1-skjerm1-hoyre/index.html?vrtx=source

og denne markupen legges inn før <div id="oppslag">

<strong><div id="tid" style="text-align:right;opacity: 0.5;"></div></strong>

For å starte klokken når infoskjermen er lastet må i tillegg dette attributtet settes på <body>-taggen:

onload="startTime()"
Publisert 29. apr. 2016 18:05 - Sist endret 16. mars 2022 03:42