Kontaktinformasjon for Vortex

Alle spørsmål om publisering av studieinformasjon: emner, programmer, emnegrupper, semestersider.

Ønske om å bruke UiOs publiseringsløsning Vortex for ditt nettsted.

For nettredaktører ved fakulteter, UB og museer

For brukerstøtte

vortex-hjelp@usit.uio.no

For utviklingsønsker

nettredaktor@uio.no

Alle andre spørsmål om bruk av Vortex